przedszkole klub

Zajęcia w żłobku

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia tematyczne – każdy dzień w naszym żłobku jest nową przygodą, w trakcie której dzieci eksplorują i poznają otaczający je świecie przedmiotów, zwierząt, zjawisk przyrodniczych i zmian zachodzących wokół nas. Zajęcia tematyczne prowadzimy każdego dnia i są one dostosowane do poziomu rozwojowego dzieci w grupie.

Język angielski

Doświadczenie prywatne i zawodowe związane z edukacją dzieci
podpowiedziało nam, że najbardziej pożądanym elementem w początkowej edukacji dziecka jest nauka języka obcego, dlatego podjęliśmy decyzje, iż w naszym żłobku będziemy realizować program nauczania języka angielskiego Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Futer” autorstwa Claire Selby, który zapewnia naszym dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim.
Program dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Prowadzony przez nas program jest to specjalnie wykreowany świat małych żuczków (Baby Beetles), które poprzez piosenki, filmy animowane oraz przygotowane na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualne, jak i grupowe uczą nasze dzieci języka angielskiego.

Senso-plastyka czyli
plastyka sensoryczna

Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko –
tak w skrócie można opisać zajęcia senso-plastyczne, które są fundamentalną część filozofii rozwoju i wychowania w naszym Magicznym Świecie. Bazując na produktach naturalnych takich jak ryż, makarony, mąka, kisiel, galaretka, kasza, tapioka, itp. tworzymy własne ciecze, ciastoliny i masy. Bawimy się fakturami, barwami, zapachami rozwijając w ten sposób nie tylko nasze zmyły, ale przede wszystkim własną twórczość i kreatywność. Sprawiamy, że zwykłe rzeczy znajdują zupełnie nowe i wyjątkowe zastosowanie, a powstające w ten sposób prace są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju.

Gimnastyka

Nasze motto „w zdrowym ciele zdrowy duch”, a mówiąc nasze – mamy na myśli przede wszystkim naszych podopiecznych, którzy uwielbiają zajęcia ruchowe. Wspinanie, turlanie pokonywanie piankowych przeszkód i tuneli wywołuje szaleńczą radość i szczery uśmiech na twarzach naszych maluszków. Ponadto zajęcia gimnastyczne przeprowadzane z dziećmi rozbudzają w nich zamiłowanie do sportu i zdrowego stylu życia oraz kształtują prawidłową postawę ciała i eliminują wady postawy. Pokonując tory przeszkód i wykonując ćwiczenia gimnastyczne rozwijają koordynację ruchową, zwinność, zręczność oraz ogólną sprawność fizyczną. Dopełnieniem zajęć gimnastycznych są codzienne spacer i zabawy na świeżym powietrzu na naszym prywatnym palcu zabaw.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia muzyczne odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju naszym maluszków. Ten rodzaj zajęć wpływa nie tylko na ich ekspresję twórczą, ale jest również sposobem na wyrażanie siebie i własnych emocji. Prowadzone przez nas zajęcia łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Zajęcia kształtują zdolności muzyczne dzieci i wpływają na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, zabaw naśladowczych, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę na gry na instrumentach.

Zajęcia polisensoryczne
Sala Doświadczania Świata zajęcia

Będąc rodzicami zwróciliśmy uwagę jak ważne dla naszych jest poznawanie świat wszystkimi zmysłami dlatego też nieodzownym elementem w rozwoju naszych podopiecznych stały się zajęcia polisensoryczne. Ten rodzaj zajęć pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować zmysły dziecka. Metoda Snoezelen oparta jest na budowaniu przyjaznego pomieszczenia, tworząc w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Podczas zajęć polisensorycznych tworzymy przyjazne warunki, w których oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji.
Główne cele tych zajęć jest rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej, pośredniczenie w doświadczaniu środowiska, przyśpieszenie procesów rozwoju i poprawienie zdolności skupienia uwagi Zajęcia polisensoryczne pozwalają dziecku odprężyć się i zrelaksować.
Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego
informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę,
a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań.

Kadra

Magdalena Pyszczuk

Dyrektor

Janina

Opiekun

Anna

Nauczyciel